Central European Development Solutions

Opláštenie multifunkčného športového areálu Vavrečka

Opláštenie multifunkčného športového areálu Vavrečka

Obec Vavrečka vybudovala dlhodobo udržateľné podmienky pre rozvoj športu detí, mládeže a všetkých športových talentov. Základným predpokladom pre vykonávanie športových aktivít v obci je dostupnosť kvalitnej športovej infraštruktúry. Realizáciou projektu zabezpečila podmienky pre lepšiu prípravu a skvalitnenie tréningového procesu, ktoré pomôžu zlepšiť výkonnostnú úroveň športu. Rekonštrukcia  multifunkčnej športovej haly umožňuje vykonávanie viacerých druhov športov. 

Informácie o projekte

 
Poskytovateľ pomoci:  Fond na podporu športu
Kategória:  Rekonštrukcia budov a historických pamiatok
Rozpočet:  189 673,16 EUR EUR