Central European Development Solutions

NAŠE SLUŽBY

Projektový manažment

 • Príprava projektových zámerov
 • Riadenie a kontrola realizácie projektov
 • Finančné riadenie projektov
 • Ukončenie realizácie a spracovanie výstupnej dokumentácie
 • Projekty cezhraničnej spolupráce

Analýzy a plánovanie

 • Príprava finančných analýz
 • Príprava podnikateľských plánov
 • Príprava štúdií uskutočniteľnosti
 • CBA
 • Príprava programov a plánov regionálneho
  rozvoja
 • PHSRProjektový manažment

 • Príprava projektových zámerov
 • Riadenie a kontrola realizácie projektov
 • Finančné riadenie projektov
 • Ukončenie realizácie a spracovanie výstupnej dokumentácie
 • Projekty cezhraničnej spolupráceAnalýzy a plánovanie

 • Príprava finančných analýz
 • Príprava podnikateľských plánov
 • Príprava štúdií uskutočniteľnosti
 • CBA
 • Príprava programov a plánov regionálneho rozvoja
 • PHSR

Zdravotníctvo

 • Projektové riadenie v oblasti zdravotníctva
 • Cezhraničná spolupráca nemocníc a zdravotníckych zariadení
 • Obstarávanie zdravotníckych zariadení a technológií

Marketing a PR

 • Vypracovanie komunikačného plánu
 • Výber vhodných nástrojov komunikácie
 • Organizácia tlačových konferencií
 • Tvorba tlačových správ a PR článkov
 • Komunikácia s médiami
 • Tvorba foto a video záznamovZdravotníctvo

 • Projektové riadenie v oblasti zdravotníctva
 • Cezhraničná spolupráca nemocníc a zdravotníckych zariadení
 • Obstarávanie zdravotníckych zariadení a technológiíMarketing a PR

 • Vypracovanie komunikačného plánu
 • Výber vhodných nástrojov komunikácie
 • Organizácia tlačových konferencií
 • Tvorba tlačových správ a PR článkov
 • Komunikácia s médiami
 • Tvorba foto a video záznamov

Vzdelávanie

 • Organizácia školení, workshopov a konferencií
 • Vzdelávacie aktivity projektov
Verejné obstarávanie
a prieskum trhu

 • Príprava a vykonanie prieskumu trhu
 • Výber vhodného postupu verejného obstarávania
 • Spracovanie súťažných podkladov
 • Podpora a koordinácia celého procesu až po podpis zmluvy s víťazným uchádzačomVzdelávanie

 • Organizácia školení, workshopov a konferencií
 • Vzdelávacie aktivity projektovVerejné obstarávanie a prieskum trhu

 • Príprava a vykonanie prieskumu trhu
 • Výber vhodného postupu verejného obstarávania
 • Spracovanie súťažných podkladov
 • Podpora a koordinácia celého procesu až po podpis zmluvy s víťazným uchádzačom