Central European Development Solutions

Image
Image
Image

História spoločnosti CEDS, s.r.o.

Spoločnosť CEDS, s.r.o. (Central European Development Solutions) vznikla v roku 2012 ako nástupca živnostenského podnikania súčasného majiteľa a konateľa spoločnosti, ktorý do novovzniknutej spoločnosti vložil svoje know-how a  skúsenosti získané v oblasti manažmentu, riadenia projektov, cezhraničnej spolupráce a priamych zahraničných investícií. V súčasnosti poskytujeme svoje služby pre celé spektrum klientov, ktorí pôsobia v oblasti priemyslu, poskytovania služieb, kultúry a cestovného ruchu, športu, zdravotníctva, rozvoja dopravnej infraštruktúry, v odpadovom hospodárstve, rekonštrukcií budov a obnovy historických pamiatok, a iných.
 
V roku 2019 bola založená dcérska spoločnosť CEDS Life, s.r.o., pod ktorú prešli všetky aktivity týkajúce sa zdravotníctva, zdravia a životného prostredia. Spoločnosť CEDS Life sa zaoberá hlavne zabezpečovaním cezhraničnej spolupráce nemocníc, obstarávaním zariadení pre nemocnice a vyhľadávaním možností rozvoja zdravotníckych zariadení. Uvedené činnosti dopĺňa poradenská činnosť pri riadení projektov propagujúcich zdravie, zdravý životný štýl a životné prostredie.