Central European Development Solutions

Ostrovy kultúry – Otvorená zóna 4 – Nádvorie Barkóczyho paláca, knižnica

Ostrovy kultúry – Otvorená zóna 4 – Nádvorie Barkóczyho paláca, knižnica

Cieľom projektu bolo vytvoriť kultúrny, vzdelávací a informačný priestor, ktorého účelom je sprístupňovanie informácií o regióne a organizovanie kultúrnych podujatí v atraktívnom prostredí. Projekt pomohol s obnovou národnej kultúrnej pamiatky Barkóczyho paláca. Vďaka rekonštrukcii nádvoria paláca vznikol multifunkčný priestor pre kultúrne trávenie voľného čase. Rekonštruckia pozostávala zo stavebnej obnovy a úpravy časti objektu, ktorý prináleží Barkóczyho palácu – časti 1. podzemného podlažia, 1. nadzemného a 4. nadzemného podlažia tzv. podkrovia.


Informácie o projekte

Operačný program:
Regionálny operačný program
Kategória:
Rekonštrukcie budov a historických pamiatok
Rozpočet:
778 841,28 EUR


Fotogaléria