Central European Development Solutions

CASTLE TO CASTLE (Z HRADU NA HRAD)

CASTLE TO CASTLE (Z HRADU NA HRAD)

Hlavným cieľom projektu je rekonštrukcia kultúrnych pamiatok partnerských obcí: obnova časti hradného paláca v obci Regéc, rozvoj kaštieľov v Strede na Bodrogom a vo Veľkej Ide, vytvorenie interaktívnych výstav, miest pre trávenie voľnočasových aktivít, ako aj rozvoj cyklo-turistickej infraštruktúry v danom regióne. https://www.castletocastle.eu/


Informácie o projekte

Operačný program:
Program spolupráce Interreg V-A Slovenská republika - Maďarsko
Kategória:
Rekonštrukcie budov a historických pamiatok
Rozpočet:
2 733 242,21 EUR


Fotogaléria