Central European Development Solutions

BUDÚCNOSŤ V KONOPE - Rozvoj výrobnej a predajnej infraštruktúry založenej na priemyselnom konope

BUDÚCNOSŤ V KONOPE - Rozvoj výrobnej a predajnej infraštruktúry založenej na priemyselnom konope

Trvalo udržateľné využívanie miestnych prírodných a ľudských zdrojov, výroba a predaj výrobkov s vysokou pridanou hodnotou, vytváranie pracovných miest a šírenie vedomostí a know-how o hospodárení a spracovaní konope.

Obec veľký Horeš (SK) zrekonštruuje starú nevyužívanú školskú budovu celkovej podlahovej plochy 565,72 m2 a jej priľahlý pozemok. Vznikne tak priestor na demonštráciu výrobkov a organizovanie odborných podujatí na ktorých sa budú prezentovať výsledky dosiahnuté maďarskými partnermi slovenským spoločnostiam a súkromným podnikateľom. Zámerom je iniciovať a podporovať ich aktívnu účasť na regionálnom rozvoji konopného priemyslu.

Obec Karos (HU) má k dispozícii nehnuteľnosť s rozlohou 0,7229 ha. Na pozemku sa uskutoční výstavba verejnoprospešného areálu, výrobnej haly o rozlohe 400 m2. Vznikne uzavretý kultivačný systém s rozlohou 300 m2: odrodová experimentálna výskumná stanica na udržiavanie a rozmnožovanie odrôd vhodných na kultivačné účely. Prevádzku odovzdá miestny orgán prostredníctvom výberového konania, hospodárskemu subjektu výhradne na spracovanie konope.


Informácie o projekte

Operačný program:
Program spolupráce Interreg V-A Slovenská republika – Maďarsko
Kategória:
Rekonštrukcie budov a historických pamiatok
Rozpočet:
1 344 070,71 EUR


Fotogaléria