Central European Development Solutions

Hollóháza - Skároš výstavba spojnice

Hollóháza - Skároš výstavba spojnice

Základom ekonomického rastu je vhodná kvalita dopravnej infraštruktúry. Cieľom projektu bolo znížiť takéto rozdiely medzi rozvinutými a zaostalými oblasťami. Zlepšené cestné spojenie medzi Hollóházou (HU) a Skárošom (SK) vytvorilo lepšie životné prostredie pre miestnych obyvateľov a atraktívne podmienky pre rozvoj podnikania. Počas projektu bolo zrekonštruovaných 7,48 km ciest a 1 most.


Informácie o projekte

Operačný program:
Program cezhraničnej spolupráce Maďarsko - Slovenská republika 2007-2013
Kategória:
Dopravná infraštruktúra
Rozpočet:
2 047 514.00 EUR


Fotogaléria