Central European Development Solutions

Výstavba spojovacej cesty Kéked - Trstené pri Hornáde

Výstavba spojovacej cesty Kéked - Trstené pri Hornáde

Kľúčovým faktorom regionálneho a cezhraničného rozvoja je existencia relevantnej národnej a medzinárodnej cestnej infraštruktúry. Hlavným cieľom projektu bolo naštartovať miestny rozvoj a skrátiť cestovný čas medzi dotknutými mikroregiónmi a sídlami. Tieto ciele boli dosiahnuté rekonštrukciou cesty v dĺžke 6,797 km.


Informácie o projekte

Operačný program:
Program cezhraničnej spolupráce Maďarsko - Slovenská republika 2007-2013
Kategória:
Dopravná infraštruktúra
Rozpočet:
3 263 717.00 EUR


Fotogaléria