Central European Development Solutions

Streda nad Bodrogom – Karos - stavebné úpravy cesty, križovatky a prvkov verejnej osobnej dopravy

Streda nad Bodrogom – Karos - stavebné úpravy cesty, križovatky a prvkov verejnej osobnej dopravy

Cieľom projektu bolo zrekonštruovať spolu 4,3 km ciest medzi Stredou nad Bodrogom na Slovensku a Karosom v Maďarsku. V záujme zvýšenia bezpečnosti cestnej premávky pri prekračovaní hraníc bola prebudovaná nebezpečná križovatka Y v Strede nad Bodrogom na kruhovú križovatku a priľahlé verejné priestranstvá so 41 parkovacími miestami, 1 autobusovou zastávkou a chodníkmi.


Informácie o projekte

Operačný program:
Program cezhraničnej spolupráce Maďarsko - Slovenská republika 2007-2013
Kategória:
Dopravná infraštruktúra
Rozpočet:
1 026 774.00 EUR


Fotogaléria