Central European Development Solutions

Obnova ciest k hraničnému prechodu SR-MR Veľký Kamenec – Pácin

Obnova ciest k hraničnému prechodu SR-MR Veľký Kamenec – Pácin

Život medzi obcami Pácin v Maďarsku a Veľký Kamenec na Slovensku bol vždy v mnohom prepojený. Na udržanie tohto úzkeho vzťahu bola nevyhnutná správna cestná infraštruktúra. Cestné spojenie medzi týmito obcami však nebola len lokálnou záležitosťou, pretože hraničný priechod je obľúbený a využívaný aj občanmi celého regiónu. Stav vozovky nebol vyhovujúci a nebola bezpečná pre efektívnu a pohodlnú osobnú dopravu. Cieľom projektu bola rekonštrukcia ciest vedúcich k bývalému hraničnému priechodu a odstránenie objektov bývalého hraničného priechodu. Cieľom rekonštrukcie bolo zlepšiť technické parametre vozovky a zvýšiť bezpečnosť cestujúcich.


Informácie o projekte

Operačný program:
Program cezhraničnej spolupráce Maďarsko - Slovenská republika 2007-2013
Kategória:
Dopravná infraštruktúra
Rozpočet:
1 227 039.00 EUR


Fotogaléria