Central European Development Solutions

Úsek maďarskej rýchlostnej cesty M30 sa napojí na úsek R4 Košice – Milhosť

Úsek maďarskej rýchlostnej cesty M30 sa napojí na úsek R4 Košice – Milhosť

Naša spoločnosť poskytovala poradenské služby pri prepojení diaľnic M30 na maďarskej strane a R4 na slovenskej strane. Naše služby pozostávali z koordinačných činností medzi NDS, a.s., NIF Zrt. a zhotoviteľom stavebných prác EuroAszfalt Épitő es Szolgáltató Kft, ktorému sme poskytovali podporu pri účasti v tendri, koordinačné a konzultačné činnosti pri odovzdaní staveniska, realizácií stavebných prác ako aj pri odovzdaní diela.Fotogaléria