Central European Development Solutions

Rozvoj cestného spojenia medzi Nagyrozvágy (HU) a Veľký Horeš (SK)

Rozvoj cestného spojenia medzi Nagyrozvágy (HU) a Veľký Horeš (SK)

HLAVNÝ CIEĽ: Hlavným cieľom projektu je Výstavba cezhraničnej cesty medzi obcami Veľký Horeš (sk) a Nagyrozvágy (HU)

Obce Veľký Horeš a Nagyrozvágy sú prihraničné, susediace obce. Obce majú približne rovnakú veľkosť, rovnaké národnostné zloženie, rovnaký charakter a silné vzájomne prepletené príbuzenské vzťahy. Do konca druhej svetovej vojny ich spájala spevnená cesta. V súčasnosti je z cesty viditeľné iba masívne zemné teleso zarastené trávou a krovím. Cesta je nepriechodná, s výnimkou ťažkých poľnohospodárskych strojov. Obyvatelia obcí musia podstupovať obchádzku 21 km k najbližšiemu hraničnému priechodu. Znovuvybudovaním tejto cesty dôjde k zlepšeniu dostupnosti a skráteniu vzdialenosti medzi obcami na cca 4km. Ďalej sa zintenzívni cezhraničná spolupráca medzi oboma obcami, zlepší sa oblasť cestovného ruchu, skráti sa cesta za návštevami známych a príbuzných, nákupmi, turistikou a pod.


Informácie o projekte

Operačný program:
Program spolupráce Interreg V-A Slovenská republika - Maďarsko
Kategória:
Dopravná infraštruktúra
Rozpočet:
4 306 119,27 EUR


Fotogaléria