Central European Development Solutions

Vytvorenie systému cezhraničnej cyklistickej dopravy na území Sátoraljaújhely, Zemplín a Viničky

Vytvorenie systému cezhraničnej cyklistickej dopravy na území Sátoraljaújhely, Zemplín a Viničky

Vytvorenie systému verejnej cyklistickej dopravy (SVCD), ktorá prispeje k zlepšeniu spojenia medzi mikroregionálnymi centrami a zlepší priepustnosť prihraničnej oblasti. Zrealizovaný SVCD bude obsahovať 8 požičovní bicyklov v meste Sátoraljaújhely a po jednej požičovni v obci Zemplín a Viničky.

Cieľom zriadenia elektronického systému požičiavania bicyklov bolo vytvoriť medzi obcami alternatívu pre efektívnu a ekologickú dopravu, rozšíriť ponuku dopravných prostriedkov, respektíve redukovať problémy v oblasti dopravy. Výsledkom realizácie SVCD je možnosť cyklo dopravy medzi jednotlivými obcami ako kedykoľvek zvoliteľná alternatíva.


Informácie o projekte

Operačný program:
Program spolupráce Interreg V-A Slovenská republika - Maďarsko
Kategória:
Dopravná infraštruktúra
Rozpočet:
987 591,61 EUR


Fotogaléria