Central European Development Solutions

Prevencia onkologických ochorení v štyroch nemocniciach štyroch štátov

Prevencia onkologických ochorení v štyroch nemocniciach štyroch štátov

HLAVNÝ CIEĽ: Podpora rozvoja zdravia

Jednou zo základných podmienok trvalo udržateľného rozvoja a hospodárskej konkurencieschopnosti je sám človek, ktorý je v dobrom zdravotnom stave. Projekt sa realizuje na území 4 krajín (Slovensko, Ukrajina, Maďarsko, Rumunsko)

Cieľom je rozvoj zdravotníckych služieb, preventívnej infraštruktúry a kapacít verejného zdravia v súvislosti s poskytovaním cezhraničných služieb. Nákupom vybavenia zúčastnené nemocnice zlepšia najnovší stav v diagnostickom skríningu a testovaní a zefektívnia sekundárnu prevenciu poskytnutím príležitostí včasného odhalenia. Služba sa stáva bezpečnejšou, kvalitnejšou a efektívnejšou. Cieľom projektu je naučiť asymptomatickú populáciu o úlohe rizikových a spúšťacích faktorov, veku, rodinnej anamnézy, ďalších rizikových faktorov životného štýlu a potrebe seba vyšetrenia. Včasná diagnostika s včasnou, personalizovanou a účinnou liečbou dáva pacientovi šancu na vyliečenie. V dôsledku realizácie projektu sa zlepší prístup k preventívnym (sekundárnym) službám, následná diagnostika a zdravotná starostlivosť v nemocniciach, čím sa obyvateľom poskytne spravodlivejšia starostlivosť.


Informácie o projekte

Operačný program:
Program ENI CBC Maďarsko-Slovensko-Rumunsko-Ukrajina na roky 2014 - 2020
Kategória:
Zdravotníctvo
Rozpočet:
1 035 603,74 EUR


Fotogaléria