Central European Development Solutions

Uľahčenie prístupu k zdravotným zásahom na oboch stranách hranice

Uľahčenie prístupu k zdravotným zásahom na oboch stranách hranice

HLAVNÝ CIEĽ: Podpora cezhraničnej spolupráce orgánov verejnej správy a osôb žijúcich v pohraničnej oblasti

Cieľom projektu je poskytnúť prístup k ortopedickým, rádiologickým a následným službám v oblasti zdravotnej starostlivosti na cezhraničnom území. Poliklinika Veľké Kapušany n.o. a CSPmed Ltd. Sátoraljaújhelyi Erzsébet nemocnice s podporou a Univerzity v Miskovci rozširujú svoje technické aj ľudské kapacity, aby primerane reagovali na zdravotné problémy v cieľovej oblasti.

Vďaka projektu získa Poliklinika „Veľké Kapušany n.o.“ digitálne röntgenové vybavenie s PACS-om a moderné postele pre pacientov nevyhnutné na ortopedické diagnostikovanie a následné liečenie a v Sátoraljaújhelyi sa zakúpi multifunkčné laserové zariadenie, ktoré sa použije počas chirurgického zákroku a následné liečenie prípadných komplikácii, na liečenie jaziev, kožných lézií a vredov, event. aj iné.

Po zakúpení prístrojov a vybavenia, v rámci odborných školení, bude prebiehať výmena skúseností v oblasti telerádiológie, rádiológie a aplikácie laserových technológií v medicíne. Tento vývoj zlepšuje, koordinuje a zabezpečuje prístup k starostlivosti o pacientov v regióne východného Maďarska a susedného slovenského regiónu, najmä s ohľadom na nedostatok špecializovaných zariadení v tomto regióne Slovenska (jednodňová ortopedická, artroskopická a laserová terapia). Dlhodobým výsledkom je skrátenie cesty k starostlivosti o pacientov.


Informácie o projekte

Operačný program:
Program spolupráce Interreg V-A Slovenská republika-Maďarsko
Kategória:
Zdravotníctvo
Rozpočet:
339 000,00 EUR


Fotogaléria